Deweloper Arche | Nowe mieszkania w Piasecznie i w Warszawie

Stara Olejarnia w rękach Arche!

09.10.2023

W dniu 5 października br. w Urzędzie Miasta Szczecin odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 - 33, działka 47, obręb 3031, gdzie Arche S.A. z siedzibą w Warszawie zaoferowało najwyższą cenę, która ostatecznie jest ukształtowana na poziomie 500.000 zł (cena po zastosowaniu 99% bonifikaty z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków). Własność ww. nieruchomości zostanie przeniesiona na Arche S.A. po zamknięciu procedur przetargowych i podpisaniu stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

 

Odnośnie do warunków przetargowych zawartych w ogłoszeniu z Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lipca 2023 r. oraz w protokole z przetargu, Arche S.A. będzie zobowiązane m.in.:

-  w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy do:

a) sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, umożliwiających rozpoczęcie działań inwestycyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pozwolenia na budowę,

b) wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w obiektach zabytkowych,

- w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy do:

a) wykonania pełnego zakresu stolarki otworowej (stan zamknięty);

b) ukończenia pełnego zakresu prac remontowo – adaptacyjnych na warunkach określonych w  planie miejscowym;

c) wykonania pełnego zakresu prac związanych z konserwacją estetyczną elewacji (czyszczenie cegły, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie lub wymiana spoinowania, konserwacja innych elementów zabytkowych wnętrz i elewacji.

O szczegółach transakcji, które będą mogły być ujawnione, Arche S.A. będzie informowało po zawarciu stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

Nasza firma zobowiązuje się do zachowania jej historycznego charakteru i wartości oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności.

 

Ponownie dziękujemy za zaufanie i nie możemy się doczekać, aby podjąć prace przy przywracaniu życia tej wyjątkowej zabytkowej nieruchomości.

O dalszych planach dotyczących tej nieruchomości będziemy informować na bieżąco.

 

Fot. Andrzej Kraśnicki jr

Pozostałe aktualności

zobacz wszystkie
Dzień otwarty na budowie – Arche Metalowiec Muszyna
| 7 października 2023 r. godz. 10:00 – 16:00 | Arche Metalowiec Muszyna | Złockie 110, 33-370 Złockie |
Dzień otwarty – Arche Fabryka Samolotów Mielno
23 września 2023 r. godz. 9:00 – 15:00
Dzień otwarty na budowie – Arche Sanatorium Milicyjne Nałęczów
16 września 2023 r. godz. 9:00 – 15:00

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)